Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu  kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği / işlendiği / muhafaza edildiği/ depolandığı / dağıtıldığı / nakledildiği / satıldığı / servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’ te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Nefha Kimya olarak işletmemiz türk gıda kodeksine uygun
TK-34-K 223954 nolu kayıt belgesi ile üretim yapmaktadır.

 

 GIDA ÜRETİM İŞLETME KAYIT BELGESİ

ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO International Organization for Standardization’ ın kısaltması olup Uluslararası Standart Örgütünün hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemleri standardıdır.

ISO 9001 Standardı kuruluşun tüm faaliyetlerini yansıtır. Kuruluş ile birlikte gelişerek değişen ihtiyaçlara cevap verir. Etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar.

ISO 9001 Sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da önemlisi önlemektir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

Nefha Kimya olarak Türk gıda kodeksi kalite standarlarında ürünler yapıyor ve ISO 9001 kalite yönetimine uygun çalışıyoruz. 


ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ BELGESİ 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; güvenli gıda üretmek amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

Hammaddenin temininden, ürünün ambalaj seçimi ve son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

Nefha Kimya olarak ISO 22000 standarlarına uygun güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlayarak sizlere kaliteli ürün üretiyoruz. 


GMP BELGESİ

GMP, iyi üretim uygulamaları hayatımızda olan birçok sektöre özellikle insan sağlığına etki edebilecek gıda, ilaç, kozmetik ve medikal cihaz gibi ürünlerin GMP standardı gereği hangi ve nasıl şartlarda üretilmesi gerektiği hususunda üreticilere rehberlik eden bir kalite sistemidir.

Nefha kimya olarak GMP kurallarına uygun ürünler üretiyor ve dünya standartlarına ürünleri sizlere sevk ediyoruz. 

 

Belgelerimiz

HELAL BELGESİ

HELAL sertifikalama muteber,ehil ve tarafsız bir kurumun söz konusu üretimi denetlemesi,helal stadtartlara uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit eden, buna bağlı olarak onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Helal sertifikası ülke yönetimin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmetide sağlar. 

Nefha kimya olarak HELAL sertifikalama kurallarına uygun ürünler üretiyor ve sizlere sevk ediyoruz.